Introductie

ICT dringt steeds dieper door in de haarvaten van zorginstellingen en overheidsorganisaties. Succesvolle executie van uw ICT-projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Uw medewerkers en klanten zitten op de projectresultaten te wachten. Daar komt bij dat ICT-projecten steeds complexer worden, zowel technisch als organisatorisch. Alleen projectmanagement en PRINCE2 zijn al lang niet meer voldoende voor succes, daar komt veel meer bij kijken. Heeft u voldoende grip op uw project en op de context van uw project?

M&I/Partners heeft ervaren dat er met name bij het opzetten van een project veel winst is te behalen. We merken dat gefaalde projecten al in de voorbereidingsfase keuzes maakten die later de oorzaak van het falen bleken te zijn. Gaten in de requirements, verkeerde architectuurkeuzes, beleid dat niet uitvoerbaar/haalbaar is, onrealistische planningen, een ineffectieve stuurgroep, gebrek aan kennis bij opdrachtgever en projectmanager; dit zijn allemaal aspecten die zich later wreken tijdens de uitvoering van een project of programma. Het doel van de Self Assessment is om u bewust te maken van deze faalfactoren en om u handreikingen te bieden om tijdig bij te sturen. Dit geeft u meer vertrouwen in een goede start.

De assessment is zodanig opgezet dat u hem op verschillende momenten tijdens het voortraject kunt uitvoeren: na de business case, als de requirements zijn vastgesteld, als de aanbesteding is uitgevoerd of als er een projectplan ligt. Door middel van een 38-tal vragen in 6 categorieën vormt u zich een beeld van de sterke EN zwakke plekken in het project. De vragen zijn enerzijds gebaseerd op de overvloedig beschikbare literatuur rond succes- en faalfactoren en anderzijds op onze eigen ervaring met het in control brengen van projecten. We hanteren deze vragen ook zelf wanneer we een project opzetten of wanneer we gevraagd worden een projectopzet te toetsen.

Ga naar de vragenlijst om de self assessment uit te voeren.

Categorie: {{d.category.name}}

Vraag {{i + 1}} van {{globals.questions.length}}:

{{d.replace(/^[a-z \-]+:/, '')}}

Voortgang categorie:
Voortgang totaal:

Aanvullende vragen

Hieronder staan nog enkele aanvullende vragen. Deze worden voornamelijk gebruikt voor benchmarking. Gelieve deze zo correct mogelijk in te vullen.

{{d.question}}

Rapport

Hieronder staat een schematisch overzicht van uw beantwoording van de vragenlijst. Deze vragenlijst is ingevuld op de website https://maatwerk.mxi.nl/risicoradar. De uitleg onder het schema geeft een globale score weer en toont nogmaals de ingevulde antwoorden per categorie.

{{d.category}}

Uitleg

De categorieën worden per stuk uitgelegd, inclusief een uitleg per score (bandbreedte). Uw score is hierin telkens gemarkeerd aangegeven. Alle vragen en gegeven antwoorden worden hierbij ook getoond. Hiermee heeft u een volledig overzicht in handen.

{{d.name}}

{{d.interpretation.description}}

  • Score {{globals.numberFormatter(d.low)}}-{{globals.numberFormatter(d.high)}}{{d.description}}

Vragen en gegeven antwoorden bij {{d.name}}

{{d.question.replace(/^([^#]*)(?:#term-info:([^#]*)#)([^#]*)$/, "$1$3 NB: $2")}}

Gegeven antwoord: {{d.answer.label.replace(/^\d+ - /, "")}}

Aanvullende vragen

Deze aanvullende vragen zijn bedoeld voor benchmarking, maar bieden in deze rapportage tevens wat context rondom de invulling van de self assessment

Vragen en gegeven antwoorden

{{d.question}}

Gegeven antwoord: {{globals.filters.additionalAnswer(d)}}

Nog niet alle vragen zijn ingevuld. Gelieve eerst de volledige vragenlijst in te vullen.

Ga naar de vragenlijst.

Contact

De project assurance self assessment is een initiatief van M&I/Partners. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau. M&I/Partners heeft ruime ervaring op het gebied van informatietechnologie binnen de zorg en overheid. Indien u via onderstaand formulier ons een vraag stelt nemen we graag contact met u op. U kunt ons ook bellen, zie onderstaand telefoonnummer.

Of neem direct contact op met

Gerard Hensels Principal adviseur gerard.hensels@mxi.nl Tel 06-21100606

Disclaimer

Aan de resultaten uit de self assessment, zoals deze worden gerapporteerd binnen de webapplicatie of in het PDF-bestand die middels een download-knop op uw eigen systeem beschikbaar komt, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat de self assessment getoetst is aan diverse projecten uit de praktijk kunnen verkeerde conclusies getoond worden. De resultaten zijn een geautomatiseerde bepaling (een algoritme) van mogelijke risico's op basis van een vragenlijst met een vaste set aan mogelijke antwoorden. Sommige combinaties van antwoorden zijn onlogisch in de praktijk en kunnen daardoor leiden tot afwijkende resultaten in de rapportage.

Privacy

M&I/Partners respecteert de privacy van bezoekers van deze self assessment website. Wij dragen er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verzamelen uw gegevens als u deze achterlaat op onze website. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om u te kunnen benaderen als u daar expliciet om verzocht heeft. Wij vragen alleen het minimaal noodzakelijke zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie.

Pagina niet gevonden

Vervelend, maar blijkbaar is de opgevraagde pagina niet (meer) beschikbaar. Via de linkjes bovenin de pagina kunt u de self assessment gebruiken.